Chat With Us LIVE!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, May 29, 2012

BULETIN RAKYAT: Pak Habib Kritik Rosmah? (1) Kes Al-Tantuya


“Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya…”
(Al- Infithar,82:1-5)

Baca: Najib Mati Dijulang
 
No comments:

Get your Tickets now!